Chcem ohlásiť nenávistný skutok:

Ktorý sa stal
na internete

check-box

Ktorý sa stal
mimo internetu

check-box

Ako to funguje?

Vysvetlivky

Čo je trestný čin z nenávisti?

Ide o trestný čin, ktorý bol spáchaný osobe, skupine osôb alebo na ich majetku, a to len z dôvodu nenávisti voči ich rase, národu, národnosti, etnickej príslušnosti, pôvodu, farbe pleti, pohlaviu, sexuálnej orientácii, politickému presvedčeniu alebo náboženskému vyznaniu. Pri tomto čine nie je rozhodujúce, či je páchateľ príslušník väčšiny alebo menšiny. Rozhodujúce je to, či ...

Viac

Čo je protiprávny prejav nenávisti na internete?

Týmto názvom sú označované prejavy nenávisti, ktoré sú šírené prostredníctvom počítačovej siete – napr. na web stránkach, sociálnych sieťach (FB, Youtube, pokec), ale aj mailom. Prejavy môžu mať podobu komentára, fotky, obrázka, videa, infografiky (nemusí ísť len o písomnú podobu).

Viac

Môžem ohlásiť diskrimináciu?

Náš formulár nepokrýva prípady diskriminácie – napr. ak je osoba odmietnutá v bare, v podniku, v obchode, zamestatní alebo v škole z dôvodu svojej etnickej, rasovej, náboženskej či národnostnej príslušnosti či sexuálnej orientácie. Diskriminácia nie je v zmysle slovenského právneho poriadku trestný čin a nespadá do kompetencií policajného zboru. 

Viac

Prečo vám mám ohlasovať skutky z nenávisti?

Obete trestných činov z nenávisti zvyčajne z rôznych dôvodov neohlásia svoj prípad polícii. Často sa v minulosti stávalo aj to, že polícia nesprávne posúdila ich prípad a neoznačila ho za trestný čin z nenávisti. Tým pádom sa tieto skutky nezapočítali do oficiálnej štatistiky kriminality a vznikal skreslený obraz ich skutočnom výskyte. Vďaka informáciám, ktoré nám cez náš formulár poskytnete, môžeme...

Viac