Na čo slúži táto stránkaPrvoradým účelom tejto webovej stránky je zberať informácie o výskyte trestných činov z nenávisti pre potreby nášho monitoringu. Snažíme sa zistiť, ako často a akým spôsobom sa na Slovensku vyskytujú prípady spojené s nenávisťou voči rase, národnosti, etnicite, náboženskému či politickému presvedčeniu alebo voči sexuálnej orientácii. Vďaka tomu, že lepšie spoznáme výskyt a podoby prípadov, s ktorými ste sa stretli, môžeme navrhovať štátu vhodné opatrenia na riešenie tohto druhu kriminality. Tieto informácie nám tiež pomáhajú navrhovať vhodné opatrenia na pomoc obetiam. 
 

Prečo vám mám nahlasovať skutky z nenávisti?


Obete trestných činov z nenávisti zvyčajne z rôznych dôvodov neohlásia svoj prípad polícii. Často sa v minulosti stávalo aj to, že polícia ich prípad nesprávne posúdila a neoznačila ho za trestný čin z nenávisti. Tým pádom sa tieto skutky nezapočítali do oficiálnej štatistiky kriminality a vznikal skreslený obraz ich skutočnom výskyte. Vďaka informáciám, ktoré nám cez náš formulár poskytnete, budeme mať lepší prehľad o tom, ako často a akým spôsobom sa trestné činy z nenávisti na Slovensku páchajú.
 

Ako ďalej pracujeme s informáciami, ktoré nám poskytneme?


Na základe informácií, ktoré ste v dotazníku uviedli, náš poverený zamestnanec (právnik) zhodnotí, či vo vašom prípade mohlo ísť o spáchanie trestného činu. Vykonáva teda prvotný filter prípadov a rozlišuje skutky podľa toho, či sú alebo nie sú trestným činom. Pozri Diskriminácia >

Ak ide o trestný čin, stane sa súčasťou našej internej štatistiky. Na základe nej plánujeme každoročne vypracovať správu o stave tejto kriminality na Slovensku a využiť jej závery v komunikácii so štátom – najmä pri formulovaní vhodných opatreniach na jej predchádzanie. (Správa pracuje s anonymizovanými údajmi a nezverejňuje žiadne informácie, ktoré by prezrádzali detaily prípadov a informácie o ohlasovateľoch).

Ak ste v našom dotazníku uviedli mailový kontakt, budeme vás v priebehu nasledujúcich dní informovať o tom, ako sme skutok posúdili, prípadne s vami ďalej o prípade komunikovať, ak si to budete želať. Informácie od vás samozrejme nepostupujeme polícii ani žiadnym tretím stranám, pokiaľ si to sami neželáte.
 

Čo je trestný čin z nenávisti >