Je oznamovanie prostredníctvom formulára bezpečné a anonymné?Ako je zabezpečená ochrana informácií, ktoré som vám poskytol?


POZN. Prosím doplniť.
 

Kto všetko bude čítať podnet, ktorý som vám cez dotazník poslal?
 

Po tom, ako ste formulár odoslali, sa jeho obsah doručuje do mailovej schránky len nášmu poverenému personálu (právnikovi). Ten podanie právne vyhodnotí a zaradí do našich interných štatistík. Náš formulár vám ponecháva možnosť rozhodnúť sa, či si želáte, aby sme o vašom prípade informovali políciu. Túto možnosť si teda môžete zvoliť vy sami, a to začiarknutím v dotazníku. Bez vášho súhlasu informácie nepostupujeme polícii ani žiadnym tretím stranám. Navyše, informácie posielame polícii len vtedy, ak sú splnené súčasne obe dve uvedené podmienky:

  • náš zamestnanec posúdil, že vo vašom prípade mohlo príjsť k spáchaniu trestného činu z nenávisti

  • v dotazníku ste zároveň začiarkli súhlas s tým, aby sme o prípade informovali políciu.
     

Späť >