Kto smeČlovek v ohrození je mimovládna nezisková organizácia, ktorej cieľom je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Od roku 1999 podávame pomocnú ruku ľuďom, ktorých najrôznejšie okolnosti oberajú o ich ľudskú dôstojnosť a slobodu. Ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojen, obetiam prírodných katastrof, či tým, ktorí žijú v područí autoritárskych režimov.

Nepôsobíme len v zahraničí. Od nášho vzniku podávame pomocnú ruku aj ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii na Slovensku. Po spojení síl s kolegami zo slovenskej pobočky Člověka v tísni v roku 2016 pomáhame so začleňovaním ľuďom, ktorých chudoba vytláča na okraj spoločnosti. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít sa zároveň snažíme prispieť k budovaniu Slovenska ako otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

Naša práca je rozdelená do piatich okruhov: humanitárne zásahy, rozvojová spolupráca, ľudské práva, sociálna integrácia a globálne vzdelávanie. Osobité postavenie má festival dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý patrí medzi vlajkové lode organizácie.

Pomáhať sme schopní predovšetkým vďaka darom získaným vo verejných zbierkach, grantom a dotáciám získaným napríklad od Ministerstva zahr. vecí SR a Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR, zdrojom z Európskej komisie či OSN. Veľkú časť nášho financovania tvorí podpora od stoviek jednotlivcov, firiem a súkromných nadácií zo Slovenska. Podrobnejšie informácie o našom financovaní za jednotlivé roky nájdete v našich Výročných správach.