Chcem ohlásiť nenávistný skutok:

Ktorý sa stal
na internete

check-box

Ktorý sa stal
mimo internetu

check-box
Form 1

Komu sa stal skutok, ktorý chcete nahlásiť? *

Môžete vybrať aj viac možností

Form 2

Prečo chcete tento skutok nahlásiť? *

Vyberte jednu z možností, môžete aj viaceré. Pre všetky uvedené možnosti platí, že útok bol podľa vás spáchaný z nenávisti voči rase, národu, národnosti, etnicite, náboženskému presvedčeniu, pohlaviu, sexuálnej orientácii alebo politickému presvedčeniu

Form 3

Označte, čo bolo podľa vás dôvodom nenávisti.*

Môžete vybrať viaceré možnosti:

Form 4

Kde a kedy sa skutok stal? *

Uveďte aspoň približný údaj o čase a mieste. Ak máte vedomosť, uveďte nielen mesto či obec, ale aj názov podniku, diskotéky či iného zariadenia, kde sa skutok odohral. Textové pole môžete vyplniť bez obmedzenia znakov.

Form 5

Ako skutok prebiehal? *

Popíšte vlastnými slovami, ako skutok prebiehal a všetky informácie, ktoré považujete za dôležité pre pochopenie prípadu, najmä:
  • Informácie o osobách, ktoré skutok podľa vás spáchali (ak nepoznáte mená, môžete uviesť ich popis)
  • Či sa páchateľ s obeťou poznali, v akom boli vzťahu (napr. či boli susedia, spolužiaci, či sa pred incidentom poznali, aký bol medzi nimi vzťah a pod.)
  • Popíšte priebeh skutku, aj všetko to, čo mu predchádzalo
  • Môžete uviesť, či pri tom boli svedkovia
  • Uveďte, aké následky skutok spôsobil – zranenia, škodu na majetku, psychické následky a pod.
  • Ak boli prítomné nadávky, vyhrážky alebo hanlivé výrazy, najmä smerom k rase, etnicite, náboženstvu, sex.orientácii a pod., uveďte ich znenie

Form 6

Ak bolo použité násilie, označte možnosti, prosím: *

Môžete vybrať aj viac možností

Form 7

Bola o danom incidente informovaná polícia? *

 

Form 8

Máte fotografie, video, prípadne iné dôkazy o skutku?

Ak chcete, nahrajte ich sem (nepovinné). Veľkosť príloh nie je obmedzená.


Form 9

Chcem ostať informovaný

Ako sa s mojím ohlásením postupuje (nepovinné). Ak si podnet prajete ohlásiť neanonymizovane, môžete uviesť aj svoje meno a priezvisko. V prípade, že uvediete iba e-mailovú adresu, ide stále o anonymné podanie.

Form 10

Ak vyhodnotíte, že mnou ohlásený skutok môže byť trestným činom *

Vyberte svoju preferenciu:

Hotovo.

Odoslanie vášho hlásenia je zabezpečené a šifrované. Vaše kontaktné údaje (ak ste ich uviedli) bez vášho súhlasu neposkytujeme žiadnym tretím stranám.